Wyższa Szkoła Gospodarki W Bydgoszczy

Profilaktyka i Terapia Uzależnień

Profilaktyka i Terapia Uzależnień

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kompetencji wiedzy i uprawnień z zakresu profilaktyki uzależnień na 3 poziomach zaawansowania, oraz podstaw terapii uzależnień w różnych nurtach i podejściach psychoterapeutycznych głownie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Podejściu Integracyjnym J. Mellibrudy. Absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu jak prowadzić typowe zajęcia z profilaktyki, jak zareagować kiedy „złapię” ucznia na zażywaniu narkotyków oraz jak prowadzić terapię z osobą już uzależnioną.

Adresaci:

Pedagodzy, wychowawcy klas, wychowawcy świetlic, psychologowie, absolwenci i studenci ostatniego roku studiów o profilu społecznym (lic, mgr)

Kadra:

Kadra wykładowców na studiach podyplomowych składa się głównie z praktyków, osób które pracują lub pracowały z osobami uzależnionymi oraz z młodzieżą zagrożoną uzależnieniami m.in. w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Uzyskiwane kompetencje:

Absolwenci oprócz dyplomu ukończenia studiów podyplomowych uzyskają również uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą na trzech poziomach zaawansowania (uzyskają 3 dodatkowe certyfikaty). Zyskają również wiedzę z zakresu terapii uzależnień w dwóch nurtach terapeutycznych dominującym w Polsce nurcie Jerzego Mellibrudy czyli Podejścia Integracyjnego oraz nowatorskiego podejścia do problematyki uzależnień Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, dzięki czemu uczestnicy studiów będą mogli łączyć oba nurty i czerpać z nich to co najlepsze a także wybrać w którym podejściu czuje się lepiej.

Ramowy program:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia społeczna z elementami uwarunkowań uzależnień
 • Psychologia kliniczna
 • Kierunki psychoterapii
 • „TRZECI ELEMENTARZ, czyli PROGRAM SIEDMIU KROKÓW”
 • Interwencja profilaktyczna
 • Program profilaktyczny „UNPLUGGED”
 • Terapia uzależnień w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązanych
 • Terapia uzależnień w Podejściu Integracyjnym
 • Etyka zawodu


Warunki zaliczenia:

Egzamin – Test z wiedzy na temat uzależnień, profilaktyki oraz terapii.

Liczba godzin: 200
Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt:

 • 3400zł (1 rata)
 • 1800zł (2 raty)
 • 380zł (10 rat)


CENNIK

Aktualności

 • I Międzynarodowa Konferencja NEURO

  Już 19.04.2016 w Bydgoszczy
  odbędzie się
  I Międzynarodowa Konferencja NEURO - w oparciu o najnowsze badania nad mózgiem w biznesie
  więcej »

 • Konferencja UCZNIOWIE-NAUCZYCIELE-RODZICE! Zapraszamy!

  Szanowni Państwo,

  w ramach upowszechniania zintegrowanego programu nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki - nowe wyzwanie w edukacji serdecznie zapraszamy na:

  BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘUCZNIOWE - NAUCZYCIELE - RODZICE

    więcej »

Niepubliczne centrum doskonalenia nauczycieli. Copyright 2010 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy